Home About us Services Links Serbia - Info Contact World Time Srpski
Official Partner of Turjish Cargo Cargo Charter
Home About us Services Links Serbia - Info Contact World Time
Copyright ©2006 Cargo agent d.o.o. All Rights Reserved   powered by jablanov.com

 

 

 

 

 

Transport vrednosnih pošiljki Transport umetničkih predmeta (slike, skulpture itd) Transport diplomatskih pošiljki Transport novina i magazina Transport lako kvarljive robe Transport opasnih materija Transport pošiljki cargo carterima Konsolidacija avio pošiljki Organizacija avio transporta robe do i iz Srbije Izuzetno povoljne cene i efikasan transport robe iz Kine, Severne Amerike - SAD i Kanada Tracking robe - praćenje svih avio pošiljki putem Interneta